Friday, November 10, 2006

Första besöket på tomten 2006-09-18

Tomten sedd ifrån vägen. Mycket sly innan vi började rensa.

Det står en gammal grund på tomten. Regelverket har utsatts för väder och vind i 10 år, så det måste bort. Frågan är om plintarna är något att ha ?!

No comments: