Monday, March 26, 2007

Bygga, Bygga...

Då har man varit i Borlänge Stadshus då.
Åkte upp igår för byggsamråd, och sedan ut till tomten.

Jag är nu KA för bygget, och tillsammans med byggnadsinspektören upprättade vi en kontrollplan (på hela 2 punkter :) ). Skälet till att vi strök nästan alla av mina ursprungliga 22 punkter var att det är ett fritidshus samt att när det gäller dimensionering så är det ett modulhus, och därmed är detta hustillverkarens ansvar.

Byggfelsförsäkringen slapp jag . Jag hade lämnat in en dispensansökan, eftersom reglerna medger dispans om det är ett småhus som inte är avsett för permanentboende. Byggnadsinspektören var mycket tillmötesgående och godkände dispensen, han sade också att Borlänge kommun tillsammans med andra kommuner har inlämnat en skrivelse om byggfelsförsäkringen till regeringen eftersom dom anser att systemet inte funkar. Han hade endast hört talas om 2 fall nånsin där någon hade fått ut nått på den dessutom...

På tomten låg det fortfarande snö, men inte så mycket. Jag provgrävde lite och det fanns ingen tjäle - så nu har jag inga ursäkter längre :)


"Nästan snöfri" tomt...Skogsbacken på baksidan på tomten i solskenet. 14 Grader varmt var det, och forsen brusade i bakgrunden, härligt.....


/K

No comments: